Klipper plugin

V několika málo krocích můžete připojit do Karmen připojit 3D tiskárnu ovládanou přes Klipper.

Předpoklad

  • Zařízení s Klipperem - Moonraker
  • Účet na next.karmen.tech
  • nainstalován balíček nodejs

Pokud potřebujete nodejs doinstalovat, stačí zadat do teminálu přikaz:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash - && sudo apt install nodejs -y

Průvodce nastavením krok za krokem

Přihlášení přes SSH

Přihlaste se do svého zařízení pomocí SSH.
ssh.png

Vytvoření klíče zařízení

Klíč získáte po přihlášení do Karmen Cloudu na stránce nastavení: https://next.karmen.tech/settings/account
Zde hledejte tlačítko “Vytvořit nový klíč zařízení

cloud-new-device-key1.png

Zkopírování klíče

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám vygeneruje klíč, který si zkopírujte, je potřebný pro instalaci přes SSH skript.

cloud-new-device-key2.png

Spuštění SSH instalačního skriptu

Nyní zadejte do SSH přikaz skládající se ze dvou částí
- Příkaz na spuštění skriptu instalace curl -s https://raw.githubusercontent.com/fragaria/karmen-gists/main/ws-install.sh | sudo bash -s
- Vytvořený klíč zařízení eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.AToxNjgxMjk1Mjk5NDMxOmtjZjp2MjpvdjllM293bA.p4uQQJPi_YG_y7FR_wkJX8FvaiZ

V našem ukázkovém přikladu tedy je curl -s https://raw.githubusercontent.com/fragaria/karmen-gists/main/ws-install.sh | sudo bash -s eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.AToxNjgxMjk1Mjk5NDMxOmtjZjp2MjpvdjllM293bA.p4uQQJPi_YG_y7FR_wkJX8FvaiZ

ssh-script.png
Takto připravený skript je možné spustit.

Přidání tiskárny do pracovní skupiny v Karmen

Pokud nemáte ještě přidánu tiskárnu, Karmen Vás k tomu na hlavní stránce next.karmen.tech vyzve.
workspace-empty.png

Další tiskárnu přidáte v záložce Tiskárny stiskem tlačítka Přidat tiskárnu.
workspace-one-printer.png

Výběr typu zařízení - Klipper

V dalším kroku zvolte typ zařízení, v tomto případě Klipper.
printer-type-klipper.png

Informace o tiskárně

Ve formuláři vyplňte:
Název tiskárny Název tiskárny pod kterým se bude tiskárna zobrazovat.
Device key Device key který jste vytvořili v druhém kroku.
create-new-printer.png

Dohledání Karmen klíče zařízení

Device key máte uložen pro Vaše potřeby v Klipperu i do budoucna. Najdete jej v souboru karmen-key.txt v sekci Configuration.
fluid-config.png

Kontakt a podpora

Budeme moc rádi za všechny připomínky nebo dotazy. Ozvěte se nám na email karmen@karmen.tech. Děkujeme za zájem i podporu!