Správa uživatelů

Jste-li administrátor pracovní skupiny v Karmen, může přidávat, mazat i hromadně nahrávat libovolné množství dalších uživatelů, kterým jednoduše nastavíte přístupová práva.

Uživatelským rolím a hromadnému importu uživatelů zejména pro školy a centra volného času se detailně věnujeme na našem fóru ve vlákně zde.

Tip: Systém je připraven na exporty uživatelů z dalších systémů (Bakaláři, SAP apod.), odkud vyexportujete e-mailové adresy např. do MS Excel a odtud je vložíte do formuláře v Karmen.

Hromadné pozvání

V záložce “Nastavení”, zvolte pracovní skupinu a dole najdete tlačítko “Hromadné pozvání”. Klikněte na něj, vložte e-mailové adresy dle vzoru a zvolte “Pokračovat”. Pozvání nových uživatelů do Vaší pracovní skupiny potvrdíte v dalším kroku. Následně Karmen rozešle pozvánky na dané e-mailové adresy. Expirace pozvánek je nastavena na 10 dní.

Systém bere v úvahu, že seznam uživatelů se v čase mění, při hromadném pozvání proto zobrazí rozdíly mezi seznamem uživatelů v Karmen a aktuálním seznamem, který do Karmen importujete.

hromadny-import-uzivatelu.jpg
hromadny-import-uzivatelu2.jpg

Správa uživatelů

Vedle Hromadného přidání uživatelů můžete kolegy, studenty a další přidat i jednotlivě. Slouží k tomu tlačítko “Pozvat uživatele”, které najdete vedle “Hromadného přidání” v nastavení pracovní skupiny.

Smazat uživatele, nebo změnit úroveň jeho oprávnění můžete opět v záložce “Nastavení–>Pracovní skupiny. U konkrétního uživatele klikněte vpravo na “tři tečky” a vyberete volbu “Změnit roli”, nebo “Smazat uživatele”.

Uživatelské role a práva

V Karmen rozlišujeme čtyři úrovně oprávnění. Detailní rozpis práv k jednotlivým akcím najdete v tabulce níže. Obecně lze uživatele rozdělit na:

  • Administrátor - může provádět veškeré akce,
  • Uživatel - oproti Administrátorovi nemůže měnit nastavení pracovní skupiny a nemůže měnit uživatele ani tiskárny
  • Junior - může nahrávat soubory a své soubory upravovat/mazat, může spouštět tisky a ovládat tiskárnu
  • Pozorovatel - může nahrávat soubory, nemůže spouštět tisky ani upravovat a mazat soubory

uzivatelske-role.jpg

Přehled jednotlivé funkcionality a rozdíly v oprávnění u jednotlivých rolí naznačujeme v tabulce.

  ADMIN USER JUNIOR OBSERVER
Základní funkce
Přihlášení/odhlášení uživatele
Uživatel se může přihlásit do aplikace a také odhlásit.
Vytvoření klíče pro připojení tiskárny
V rámci vlastních pracovních skupin.
Nastavení notifikací
Nastavení integrace s Telegramem
Možnost zasílání notifikací (např. dokončení tisku, oznámení o chybě tisku apod.) na Telegram.
Správa API klíčů
Uživatel má možnost vytvářet API klíče, které je možné použít například pro upload .gcode souboru ze Sliceru přímo do Karmen.
Vytvoření nového workspace
Každý uživatel si může v rámci Karmen vytvořit více vlastních skupin.
Změna hesla
Každý uživatel má možnost změnit své heslo.
Opuštění skupiny
Uživatel může opustit skupinu, ve které je členem.
Pracovní skupina
Tiskové úlohy
Zobrazení seznamu tiskových úloh (historie tisku).
Časosběrná videa
Zobrazení videí a náhledů.
Zobrazení štítků tiskových souborů
Zobrazení tiskových souborů a náhledů
Zobrazení tiskové fronty
Zobrazení tiskáren
Zobrazení posledních událostí (timeline)
Zobrazení obrazu z kamery
Zobrazení skupin uživatele
Správa tiskáren (přidání, úprava, smazání)
🚫 🚫 🚫
Úprava skupiny
🚫 🚫 🚫
Možnost zobrazení ostatních členů skupiny
🚫 🚫
Správa uživatelů (pozvání, role, smazání)
🚫 🚫 🚫
Práce se soubory
Správa labelů (přidání, úprava, mazání)
🚫 🚫
Mazání videí
🚫 🚫
Nastavení videí jako public
🚫 🚫
Nastavení gcodů jako public
🚫 🚫
Úprava a smazání gcodů
🚫 🚫
Úprava a smazání vlastních gcodů
Přiřazení existujících labelů vlastním souborům
Možnost nahrát do Karmen tiskový soubor
Ovládání tiskárny
Správa tiskové fronty (vytvoření, úprava, mazání)
🚫
Spouštění custom gcode příkazů
🚫
Připojení tiskárny
🚫
Odpojení tiskárny
🚫
Spuštění tisku
🚫
Rozsvícení světla na Karmen Pill
🚫
Vypnutí/Zapnutí PWS tiskárny
🚫
Ovládání Spectoda světel na PWS tiskárnách
🚫